SINAIA

Oraș în județul Prahova, situat pe cursul superior al Văii Prahova, la poalele de SE a Munților Bucegi și cele de SV ale Munților Baiului, la 798 – 971 m altitudine, cca 50 km NV de Ploiești.

Este una dintre cele mai importante și mai frecventate stațiuni balneoclimaterice ale țării, care întrunește condiții optime pentru odihnă, tratament, petrecerea vacanțelor și pentru turism în orice anotimp. Are un climat de culoar montan, cu veri răcoroase (media temp iul: 14-16oC) și ierni puțin friguroase (media temp ian: -3,5oC). Dispunând de excelenți factori naturali de cură: climat tonic stimulant, caracterizat prin presiune atmosferică joasă și o ionizare accentuată a atmosferei, cu aer curat, lipsit de praf și alergeni, stațiunea Sinaia, supranumită și “Perla Carpaților” oferă toate condițiile pentru tratarea nevrozelor astenice, a afecțiunilor tubului digestiv, a celor hepato-biliare, endocrine, respiratorii, precum și pentru reconfortarea organismului și a refacerii potențialului de muncă.

Localitatea Sinaia, apare menționată documentar, prima oară, în 1690, când în preajma Mănăstirii Sinaia (1690 – 1695), pentru paza sa, au fost întemeiate primele locuințe ale unor scutelnici, care apoi au format o populație stabilă. Inițial, satul s-a numit “Izvorul”, iar din 1874 poartă denumirea actuală de Sinaia. A fost declarat oraș în 1880, când a devenit reședința de vară a regelui Carol I. În prezent Sinaia este un important centru turistic și de desfășurare a unor conferințe naționale și internaționale, în cadrul căruia, alături de numeroase hoteluri moderne (Alpin, New Montana, Sinaia), vile cu arhitectură specifică așezărilor de munte, hanuri, popasuri turistice, pensiuni, există și amenajări speciale destinate practicării sporturilor de iarnă: pistă de bob cu o lungime de 1500 m, 13 viraje, 132m diferență de nivel; pârtii de ski de diferite grade de dificultate (Carp – 2500m, dificilă, cea mai spectaculoasă pârtie de ski din Romania), instalații de transport pe cablu ultamoderne și rapide: 2 teleferice, 1 telegondolă, 2 telescaune. Sinaia reprezinta deasemeni un punct de plecare în traseele turistice spre Munții Bucegi și Munții Baiului.

Mănăstirea Sinaia, cu biserica veche, având hramul “Adormirea Maicii Domnului” (15 m lungime și 6 m lățime), a fost construită între anii 1690 – 1695, din inițiativa și prin stărdania marelui spătar Mihail Cantacuzino, fiul postelnicului Constantin Cantacuzino și fratele Domnului Șerban Cantacuzino, după modelul Mănăstirii “Sfânta Elena” de pe Muntele Sinai, pe care o vizitase cu puțin timp înainte.

Castelul Peleș, construit între 1873 și 1883 (etajul 1) și intre 1896 și 1914 (etajul 2), în stilul Renașterii germane, după planurile arhitectului vienez Wilhem von Doderer și ale celui german Johann Schultz din Lemberg, cu transformări și adăugiri gotice efectuate de arhitectul ceh Karel Liman în anii 1896 – 1914, este compus din 160 de camere și are un turn central de 66 m. Castelul a fost resedința regală de vară ( până în 1947), iar astăzi adăpostește un muzeu cu colecții de picturi, sculpturi, armuri, covoare, mobilă, tapițerii. În apropierea castelului Peleș se află castelul Pelișor, destinat inițial Prințului Ferdinand I, azi muzeu.

Clădirea Cazinoului, construită în 1912 după planurile arhitectului Petre Antonescu.

În cartierul Cumpătu, pe malul stâng al râului Prahova, se află stațiunea de cercetări a Facultații de Biologie din București, iar la baza versantului de V a culmii Tufa (masivul Cumpatu) există o rezervație complexă, cunoscută sub numele de “Aninișul de la Sinaia”, în suprafață de 1,4 ha, în care este ocrotit pâlcul de pădure de foioase în cadrul căruia aninul (Alnus Incana) are o frecvență mare. În afară de anin se mai întalnesc: paltin (Acer Pseudoplatanus), carpen (Carpinus Betulus) și mai rar pin (Pinus Sylvestris), zadă (Larix Decidua), brad (Abiaes Alba) și molid (Picea Abies).

Este singura stațiune din România care are pârtii de ski la altitudini de 2000 m. Sezonul de ski poate dura până în luna mai.

Pârtia

Grad de dificultate

Lungime (m)

Altitudinea la plecare (m)

Altitudinea la sosire (m)

Diferența de nivel (m)

Instalații de cablu

Nocturnă

Carp

greu

2500

2000

1400

600

telecabină telescaun

nu

Papagal

greu

300180

telecabină telescaun

nu

Târle

greu

250150

telecabină telescaun

nu

Drumul de vară

mediu

3350

2000

1400

600


nu

Valea Dorului

mediu

1080

2000

1790

210

telescaun

nu

Subtelescaun

mediu

600

2000

1790

210

telescaun

nu

Valea Soarelui

mediu

1180

2000

1790

210

teleski

nu

Scândurar

mediu

400180


nu

ANPC  Termeni si conditii