Termeni si conditii

Pentru a putea lua parte la cursurile de ski organizate de către monitor-ski.ro trebuie respectate câteva condiții de participare, care au statut de acord încheiat între părți:

Prin MONITOR DE SKI se înțelege persoana calificata să ofere servicii de consiliere pentru persoane care doresc să dobândească abilități de a coborî orice pantă, pe skiuri, în siguranță maximă, pentru nivelul său de pregătire.

Prin CURS DE SKI se înțelege totalitatea serviciilor care sunt oferite de MONITORUL DE SKI pentru ca CURSANTUL să poată coborî orice pantă, pe skiuri, în siguranță maximă, pentru nivelul său de pregătire.

Prin CURSANT se înțelege persoana fizică care dorește să dobândească abilități de a coborî orice pantă, pe skiuri, în siguranță maximă, pentru nivelul său de pregătire.

MONITORUL DE SKI asigură toți CURSANȚII săi că deține toate avizele legale necesare pentru organizarea acestui gen de curs.

Prețul cursului este afișat pe site-ul www.monitor-ski.ro la rubrica TARIFE, iar perioada este aleasă de CURSANT. Prețul include asistența de specialitate de care beneficiază CURSANTUL pe toată durată în care MONITOR DE SKI i-a fost desemnat.

Orice anulare a CURSULUI DE SKI din partea CURSANTULUI se face prin anunțarea telefonică a MONITORULUI DE SKI, iar acest lucru este valabil numai după confirmarea acestuia.

MONITORUL DE SKI poate să anuleze în orice moment CURSUL DE SKI, fără a motiva CURSANTULUI în vreun fel acest lucru. În cazul în care MONITORUL DE SKI anulează programul specializat, acesta nu va avea nici un fel de pretenție din partea CURSANTULUI.

În cazul în care MONITORUL DE SKI este nevoit să modifice una dintre prevederile esențiale ale acordului sau să anuleze CURSUL DE SKI are obligația să informeze CURSANTUL cu cel puțin 1 oră înainte de data începerii evenimentului.

În cazul în care, după începerea evenimentului, o parte importantă din serviciile prevăzute în acord nu este realizată sau MONITORUL DE SKI consideră că nu le va putea realiza acesta este obligat

•   Să ofere CURSANTULUI alternative corespunzătoare în vederea continuării evenimentului fără majorarea preÈ›ului, respectiv serviciile să fie de aceeaÈ™i calitate È™i cantitate;

•   Să restituie CURSANTULUI sumele ce reprezintă diferenÈ›a dintre serviciile achitate È™i cele efectiv prestate în timpul cursului;

MONITORUL DE SKI este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin acord cu excepția următoarelor cazuri:

•   Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaÈ›iilor asumate prin acord se datorează CURSANTULUI;

•    Când neîndeplinirea obligaÈ›iilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici MONITORUL DE SKI nu le puteau prevedea sau evita;

•    Când neîndeplinirea obligaÈ›iilor se datorează unui terÈ› care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în acord iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaÈ›iilor au caracter imprevizibil È™i inevitabil.

MONITORUL DE SKI nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru eventualele accindentări pierderi ori daune personale datorate circumstanțelor vremii incendiilor acțiunilor guvernamentale sau a altor autorități precum și în caz de război greve acțiuni teroriste furturi epidemii situații de carantină incidente periculoase sau pentru orice alte acțiuni sau incidente care depășesc puterea de control a acestuia.

Întrucât CURSUL DE SKI se va petrece în natură în fiecare zi, vremea este greu de prognozat, MONITORUL DE SKI recomandă CURSANȚILOR să fie corespunzător echipați pentru eveniment.

Echipamentul minim necesar pentru un astfel de program cuprinde: îmbrăcăminte de corp, hanorac, geacă de ski, pantaloni de ski, căciulă, mănuși, șosete de ski, ochelari de ski, clăpari de ski, skiuri, bețe de ski, iar, pentru copii, obligatoriu cască de ski.

Întrucât, astfel de programe se desfășoară în zone montane este posibil ca să se urce și să se coboare pante de până la câțiva zeci de metri diferență de nivel, CURSANTUL trebuie să aibă dorință, pregătire fizică și psihică. Dacă nu sunteți familiarizat cu astfel de tehnici, MONITORUL DE SKI vă va oferi suportul necesar în timpul programului.

MONITORUL DE SKI își rezervă dreptul de a nu primi în cadrul desfășurarii programelor sale CURSANȚI care au probleme medicale, care să afecteze buna desfășurare a cursului. Dacă unul dintre CURSANȚI ascunde o problemă medicală, o va face pe răspunderea sa, MONITORUL DE SKI fiind eliberat de orice răspundere.

În caz de vreme nefavorabilă, pentru siguranța CURSANTULUI, MONITORUL DE SKI va putea modifica parțial sau total programul cu informarea tuturor variantelor înlocuitoare. Schimbarea se va face de comun acord dar decizia finală va fi luată de către MONITOR DE SKI.

În cazul în care CURSANTUL nu poate să participe la CURSUL DE SKI, poate să cesioneze acordul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile participării la acesta.

CURSANTUL are dreptul să rezilieze în orice moment acordul fără vreo obligație față de MONITOR DE SKI, iar în cazul în care rezilierea se realizează după începerea programului este obligat să îl despagubească pe MONITOR DE SKI pentru prejudiciul creat acestuia cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii.

CURSANTUL este obligat să respecte locul data și ora începerii CURSULUI DE SKI și va trebui să dea ascultare MONITORULUI DE SKI pe toată durata acestuia. În caz contrar CURSANTUL va suporta toate cheltuielile care decurg din nerespectarea programului.

În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de CURSANȚI condițiile acordului se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

Prin participarea la CURSUL DE SKI, CURSANTUL este conștient că poate fi supus unor riscuri sau pericole: căzături, lovituri, accidente de orice natură. Prin participarea la astfel de CURSURI DE SKI este de acord cu aceste riscuri și conștient că trebuie să ia toate măsurile de precauție pentru a reduce riscurile și a crește siguranța, iar în caz de accident, MONITORUL DE SKI este exonerat de orice răspundere și nu i se solicita despăgubiri de nici o natură pentru pierderi, distrugeri, rănire personală (inclusiv decesul), pe care le poate suferi ca urmare a participării la program CURSUL DE SKI.

CURSANȚII care nu au împlinit vârsta de 18 ani vor purta obligatoriu cască.

Înaintea sau în timpul desfășurării CURSULUI DE SKI, CURSANTUL se obligă să nu consume alcool și substanțe halucinogene. Dacă CURSANTUL este surprins consumând alcool sau substanțe halucinogene, MONITORUL DE SKI întrerupe imediat desfășurarea evenimentului, conduce CURSANTUL la un loc sigur, iar evenimentul se încheie fără ca MONITORUL DE SKI să-l despăgubească pe CURSANT.

Prin participarea la CURSUL DE SKI, CURSANTUL se obligă să respecte termenii și condițiile impuse de acesta și să ia toate măsurile pentru ca CURSUL DE SKI să se desfășoare în condiții de maximă siguranță

ANPC  Termeni si conditii